In de omgeving: 0km

Op Schiermonnikoog hebben de elementen het landschap nog volledig in de houdgreep. Door zeestromen, heersende winden, eb en vloed en ‘wandelende’ duinen is het eiland sinds de middeleeuwen twintig kilometer oostwaarts gekropen.

Dit is een van onze meest dynamische natuurgebieden. Een ongetemde wildernis, waar de nachten nog echt donker zijn.

 

Half miljoen trekvogels
Het is pure logica dat ruim een half miljoen trekvogels hier elk jaar een tussenstop maken. Steltlopers als regenwulp en rosse grutto doen zich tegoed aan schelpdieren en zeepieren. De ongekende rust is zo verleidelijk dat zo’n 120 vogelsoorten broeden op Schiermonnikoog.
Ook bijzondere, zoals de lepelaar, zilverreiger en blauwe kiekendief. In de duinvalleien vindt u prachtige bloemenvelden met orchideeën en parnassia. Een deel van het strand is de laatste jaren veranderd in een groen tapijt met planten als geelhartje, rode ogentroost en zulte.